• My sme Škola, ktorá mení svet

     • Po absolvovaní dvojročného projektu v Inštitúte pre aktívne občianstvo sa naša škola môže vďaka inovatívnemu a aktívnemu prístupu k vzdelávaniu hrdo zaradiť do silnej a inšpiratívnej komunity Škôl, ktoré menia svet, ktoré sa po celom Slovensku odlišujú svojím výnimočným prístupom k budovaniu občianskych kompetencií našich žiakov. Osvietené vedenie školy a výnimoční učitelia sú v rámci inovácií hybnou silou a zároveň dôkazom, že zmena vo vzdelávaní je možná.

      Preto nás teší aj ocenenie našej kolegyne Petry Strigačovej, ktorá sa týmto stala Učiteľkou, ktorá mení svet.

     • Už sú tu opäť!

     • Užite si krásne, bezpečné a zodpovedné prázdniny! Vaša škola!

     • Cenník 2020

     • Na základe rozhodnutia Rady školy zo dňa 2.6.2020 sa upravuje cenník za poskytovanie služby výchovy a vzdelávania a za doplnkové a ostatné služby poskytované Školou, Súkromným školským klubom detí a Súkromným centrom voľného času platný a účinný od 1.9.2020. 

      Rada školy sa rozhodla neuplatniť zvýšenie výšky školného o hodnotu priemernej miery inflácie meranej indexom rastu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok, ale navrhla upraviť výšku poplatku za školský klub. Rada školy tento návrh schválila.

      K 30.6.2020 budú zúčtované všetky služby za obdobie od marca do júna 2020 a následne budú preplatky zasielané rodičom na účet. 

      Poplatky na budúci školský rok budú všetkým zákonným zástupcom zasielané začiatkom augusta 2020 aj s pokynmi na platby.

      I. Barková

      CENNIK_2020.pdf

     • Rozhodnutie o obnovení vyučovania od 22.6.2020

     • Rozhodnutie_22.6..pdf

      Vyhlasenie_ZZ.pdf

      Vyhlasenie_ZZ.docx

      Prevadzkovy_poriadok_od_1.6.2020.pdf​​​​​​​

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      od pondelka 22.6. je obnovené vyučovanie v SZŠ bez obmedzení. Do školy prvýkrát nastupujú žiaci 6. -9. ročníka, preto je potrebné, aby rodičia vyplnili priložené vyhlásenia a deti si ich priniesli vyplnené a podpísané do školy. Bez vyhlásenia nebudú môcť vstúpiť do školy. 

      Ráno bude opäť ranný filter, t.z., že sa deťom bude merať teplota. Povinnosť dezinfikovať si ruky ostáva v platnosti a takisto platí, že rodičia ani žiadne sprevádzajúce osoby nemôžu vstupovať do budovy školy. Deti musia mať pri príchode do školy rúška, ktoré budú používať pri pohybe v škole i mimo nej, na vyučovaní v triede vo svojej skupine rúško mať nemusia. Odporúčame mať v taške aj náhradné rúško. 

      Na obedy v pondelok sú prihlásení tí, ktorí nás vopred informovali. Ak chcete dieťa prihlásiť/odhlásiť, riešte to priamo so školskou jedálňou odhlásením cez edupage alebo mailom na p. vedúcu vraukovaanna@sossc.sk.

      Prosíme rodičov, aby sa riadili epidemiologickými opatreniami a odporúčaniami a v žiadnom prípade neposielali do školy deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest ani iných chorôb. 

      I. Barková 

    • Vyjadrenie k tragédii vo Vrútkach
     • Vyjadrenie k tragédii vo Vrútkach

     • Hlboko sa nás dotkla správa o mimoriadne tragickej udalosti v Spojenej škole vo Vrútkach, ku ktorej došlo vo štvrtok v dopoludňajších hodinách. Vyjadrujeme svoje úprimné spolucítenie a solidaritu so všetkými, ktorí sa ocitli v tejto nesmierne ťažkej a stresujúcej situácii, najmä učiteľom, deťom, zamestnancom školy a ich rodinám. Obzvlášť vyjadrujeme hlbokú spoluúčasť rodine zástupcu riaditeľky školy, ktorý svoje učiteľské poslanie – milovať a chrániť deti, ktoré mu boli zverené – naplnil tou najvyššou obetou. Česť jeho pamiatke.

      Z dôvodu bezpečnosti detí a zamestnancov našej školy preto zostávame pri sprísnených opatreniach, ktoré sa týkajú pohybu osôb v budove školy. 

     • Zasadnutie Rady školy

     • Dňa 2.6.2020 zasadala Rada školy. Zápisnicu zo zasadnutia a hospodársky výsledok za rok 2019 nájdete v sekcii O škole - Rada školy. 

    • Otváranie škôl pokračuje - tešíme sa druhostupniarov!
     • Otváranie škôl pokračuje - tešíme sa druhostupniarov!

     • Budúcim pondelkom, 15.6.2020, sa uvoľňujú ďalšie bezpečnostné opatrenia a bude umožnený návrat žiakov do 1. - 5. ročníka bez obmedzení. Ranné meranie teploty bude zrušené a rušia sa aj opatrenia spojené so zmiešavaním skupín žiakov. 

      Žiaci 6. - 9. ročníka nastupujú do školy na sedem pracovných dní od 22. do 30. júna, kedy bude slávnostné ukončenie školského roku. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, verím však, že všetci naši žiaci zareagujú tak ako dnes mnohí deviataci: Hurá! 

      Do pondelka 15.6. funguje škola v režime, ktorý platí od 1.6., teda aj s ranným filtrom a rúškami pri presunoch v budove školy.  

    • Zachovajme „koronu“ v nás
     • Zachovajme „koronu“ v nás

     • Stredajšie výzvy sa skončili- nová je pred nami
    • Posledná koronová výzva na stredu!
     • Posledná koronová výzva na stredu!

     • Ahojte!

      Posledná 10. výzva našej korona karantény je nápad jednej z členiek Žiackej školskej rady Lili. Lili má síce iba 9 rokov, ale veľmi citlivo vníma situáciu, v ktorej sme sa ako svet ocitli...A ako sama hovorí vo videu: Všetci sme v tej istej búrke, ale nie na rovnakej lodi! Mnoho ľudí bolo schopných urobiť si veľké zásoby jedla a v pohodlí svojich domovov prečkať karanténu. Niektorí však potrebné finančné zázemie nemajú, a doslova hladujú, pretože im chýba zdroj príjmu-práca.Preto sme sa rozhodli pomôcť Lili vyzbierať finančnú hotovosť pre deti v Etiópii. Tie podobne ako my ostali doma, nemôžu chodiť do školy, ani sa vzdelávať doma ako my.Oni ale navyše ostali bez jedla a akéhokoľvek materiálneho zabezpečenia. Pomôžme im prečkať túto búrku v bezpečnej lodi vlastného domova.Ak vás tento nápad oslovil, pridajte sa k Lili a nakreslite svoju loď, ktorá vás ochraňuje v časoch šírenia korona vírusu. Nezabudnite pridať na obrázok všetkých, ktorí vás doma podporujú a ochraňujú.Vaše loďky prosím vystrihnite a prineste do školy v pondelok 1.6., kde budú spolu vystavené do konca šk. roka.Ak táto výzva oslovila vašich rodičov, budeme radi, ak sa pridajú k zbierke a pomôžu zmierniť následky celosvetovej krízy, ktorá má najväčší dopad na ekonomicky najslabšie krajiny.

      Pripájame plné znenie výzvy:

      https://integra.sk/zachranne-koleso-od-lily/?fbclid=IwAR0BLNgf8WeKEuk7bzxdzzetlgbVfEbysLd8CXHMFQRhfG0QrQva3bQTJbo

      A ešte jeden film na inšpiráciu a zamyslenie sa:The boy who harnessed the wind

      https://www.youtube.com/watch?v=nPkr9HmglG0

      S úctou a pozdravom Vaša Žiacka školská rada!!!

       

      Link na zdieľaný album dostanete v správe.

    • Výzva č. 9 - predposledná koronová
     • Výzva č. 9 - predposledná koronová

     • Milí žiaci!

      Určite sa už všetci tešíte do školy, niektorí už môžu prísť 1. júna, niektorí až v septembri. Týchto 10 týždňov, ktoré sme prežili v domácej "karanténe" nás určite mnohému naučili. Naša dnešná výzva je preto zameraná na to, čo ste sa počas karantény naučili - vytvorte nástenku alebo plagát, kde si všetci členovia vašej domácnosti prilepia svoj lístok so slovami či kresbou, ktoré vyjadria, čo im korona dala, čo im vzala, čo sa za ten čas naučili, čo vás najviac bavilo/nebavilo... Táto nástenka môže zostať aj trvalou výzdobou vašej izby, aby ste tento čas mali dlho v pamäti. Môžete urobiť interview s členmi rodiny a nahrať video, čokoľvek... Vaše výtvory - nástenky, postery, fotky, videá uložte na zdieľaný album, ktorého link dostanete ako vždy do správy. 

      Takže dnes nové slovíčko: bilancujeme. 

      Vaša škola

    • Výzva na stredu č. 8 - tulipánová
     • Výzva na stredu č. 8 - tulipánová

     • Milí žiaci!

      Aj tulipány majú v kalendári svoj deň - práve dnes, 13.5., preto je dnešná streda bez edupage tulipánová... Výzva na dnes je výtvarná: vašou úlohou bude maľovať, kresliť, modelovať, urobiť koláž s motívom prírody, krajinky tak, aby sa na každom obrázku/obraze vyskytoval aspoň jeden tulipán. Vašej fantázii sa medze nekladú. Obrázky si nafoťte a pošlite do zdieľaného albumu, ktorého link bude v správe v edupage. Nezabudnite si ich odložiť, lebo po návrate do školy urobíme z vašich umeleckých diel výstavu. Tak nachystať palety, štetce, farbičky, otvoriť očká a poďme na to!

    • Výzva na stredu bez edupage č. 7 - Varíme, pečieme... učíme sa :)
     • Výzva na stredu bez edupage č. 7 - Varíme, pečieme... učíme sa :)

     • Dobré ráno, milí naši!

      Námet na dnešnú výzvu nás poslal Martinko Baďura zo 4.B - keďže sme tento rok museli vynechať varenie vo Foodie, tak navrhol, aby ste sa zapojili do výzvy s varením a pečením. A to ani nevedel, že dnešná streda je medzinárodný deň bez diét!!! Takže do toho! Uvarte si dnešný obed, pripravte rodičom alebo súrodencom nejakú zdravú nátierku na desiatu, olovrant, upečte mňamkový dezert... Ale pozor! Nehrajte sa na mišelinovských kuchárov - ak treba, požiadajte o odborné rady a pomoc niekoho staršieho:). Odfoťte vaše dobroty a aj to, ako si na nich pochutnávate, v albume budeme pridávať srdiečka podľa toho, ako to bude voňať :).

      A druhá výzva platí celý týždeň - Ako sa učíme online? Urobte fotky, video, plagát... o tom, ako sa v týchto týždňoch doma učíte. Na tieto fotky bude k dispozícii 2. album. Linky posielam v správe do edupage...

      Tak dobrú chuť do jedenia aj učenia!

      Vaša škola

    • I.n.a.k.é. rozprávky- Mrkvička zo zápisníka
     • I.n.a.k.é. rozprávky- Mrkvička zo zápisníka

      • Ďalšia z rozprávok, ktoré ste napísali
    • Moje online prijímačky na strednú školu
     • Moje online prijímačky na strednú školu

     • O tom, aké pocity prežívajú naši deviataci v čase prijímacích skúšoch počas korona-krízy...
    • Výzva na stredu č. 6
     • Výzva na stredu č. 6

     • Milí žiaci, aj dnešný deň sa čosi oslavuje - 29. apríl je deň medzigeneračnej solidarity a zároveň deň tanca... V dnešnej výzve si teda môžete vybrať: medzigeneračná solidarita znamená pomôcť rodičom, starým rodičom, mladším súrodencom. Vašou úlohou bude teda urobiť dobrý skutok.

      Druhá možnosť je tancovacia. Vašou úlohou bude získať z rodiny aspoň jedného dospelého človeka, s ktorým si nacvičíte krátku tanečnú zostavu, nafotíte sa alebo nahráte video. 

      Fotky a videá môžete opäť zdieľať so svojimi spolužiakmi, link je priložený v správe.

      Vaša škola