• Partneri

  • Prihlásenie

  • Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každý pondelok od 8:00 do 12:00.

   Vaša škola

  • Zápis a prestup na našu školu

   Zápis pre školský rok 2020/21 je administratívne uzavretý a trieda 1. ročníka je naplnená.

   Prestup do vyšších ročníkov nie je v šk. roku 2020/21 možný. Všetky triedy sú kapacitne obsadené.

   • Citát mesiaca

   • Vzdelávanie je spoločným záväzkom medzi oddanými učiteľmi, motivovanými študentmi a nadšenými rodičmi s vysokými očakávaniami.                                         Bob Beauprez

  • Fotogaléria

   • Letný školský klub
   • Užili sme si plávanie po dlhej dobe
   • Veľkonočná výzva
   • Keškovanie vo Sv. Jure
   • Fašiangový karneval
   • Naša škola má talent
   • Lyžiarsky kurz žiakov 7.A
   • Deň vďačnosti
   • Škola pre rodičov
  • Prázdniny v šk. r. 2019/20

   1.7. - 31.8. - letné prázdniny