• Mgr. Iveta Barková
   Mgr. Iveta Barkováriaditeľka školy
  • Mgr. Jana Augustovičová
   Mgr. Jana AugustovičováZástupkyňa
  • Mgr. Helena Hlavajová
   Mgr. Helena HlavajováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 1.A
  • Mgr. Viera Ďurdíková
   Mgr. Viera ĎurdíkováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 2.A
  • Mgr. Vanda Stančíková
   Mgr. Vanda StančíkováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 3.A
  • Mgr. Zuzana Turcárová
   Mgr. Zuzana TurcárováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 3.B
  • Mgr. Júlia Krasová
   Mgr. Júlia KrasováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 4.B
  • Mgr. Zuzana Hűttnerová
   Mgr. Zuzana HűttnerováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 5.A
  • PaedDr. Martina Sršňová
   PaedDr. Martina SršňováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 6.A
  • Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.
   Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.Učiteľka
   Triedna učiteľka: 7.A
  • Mgr. Lenka Jasenovcová
   Mgr. Lenka JasenovcováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 8.A
  • Mgr. Petra Strigačová
   Mgr. Petra StrigačováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 9.A
  • Mgr. Zuzana Bogdaňová
   Mgr. Zuzana BogdaňováŠkolská špeciálna pedagogička a logopedička
  • Mgr.Art. Stanislav Grich, PhD.
   Mgr.Art. Stanislav Grich, PhD.Učiteľ
  • PaedDr. Roman Heriban
   PaedDr. Roman HeribanUčiteľ
  • Mgr. Michal Chrapčiak
   Mgr. Michal ChrapčiakUčiteľ
  • Mgr. Jana Klepochová
   Mgr. Jana KlepochováUčiteľka
  • Vladimíra Glonecová
   Vladimíra GlonecováPedagogická asistentka
  • Beáta Chrapčiaková
   Beáta ChrapčiakováVychovávateľka
  • Mgr. Eva Baloghová
   Mgr. Eva BaloghováUčiteľka
  • Mgr. Dana Sýkorová
   Mgr. Dana SýkorováUčiteľka
  • Mgr. Antónia Štefanová
   Mgr. Antónia ŠtefanováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 4.A
  • Oľga Grosschmidtová
   Oľga GrosschmidtováUčiteľka
  • PhDr. Kornélia Döményová
   PhDr. Kornélia Döményováškolská psychologička
  • Silvia Baroková
   Silvia BarokováVedúci krúžku
  • Stanislava Kravcová
   Stanislava KravcováVychovávateľka
  • Bc. Beáta Sebőková
   Bc. Beáta SebőkováPedagogická asistentka
  • Mgr. Miroslava Vraniaková
   Mgr. Miroslava VraniakováVychovávateľka
   • Konzultačné hodiny učiteľov 

   • Konzultácie si žiaci alebo rodičia môžu dohodnúť podľa potreby aj individuálne s daným učiteľom. 

    Titul  Priezvisko Meno Titul po deň  čas
    Mgr.  Barková Iveta   štvrtok 14.00-15.00
    Mgr.  Augustovičová Jana   utorok 14.00-15.00
    Mgr.  Andrejčáková Monika , PhD. štvrtok 14.00-15.00
    Mgr.  Baloghová Eva   streda 15.00-16.00
    Mgr.  Bogdaňová Zuzana   utorok 07.00-08.00
    Mgr.  Ďurdíková Viera   streda 07.00-08.00
    Mgr.  Gáborová Vanda   utorok 14.00-15.00
    Mgr.  Hlavajová Helena   utorok 14.00-15.00
    Mgr.  Huttnerová Zuzana   pondelok 13.00-14.00
    Mgr.  Chrapčiak Michal   štvrtok 13.00-14.00
    Mgr.  Jasenovcová Lenka   streda 14.00-15.00
    Mgr.  Klepochová Jana   utorok 14.00-15.00
    Mgr.  Krasová Júlia   utorok 14.00-15.00
    PaedDr.  Sršňová Martina   štvrtok 14.00-15.00
    Mgr.  Strigačová Petra   utorok 15.00-16.00
    Mgr.  Sýkorová Dana   utorok 08:15 -09.00
    Mgr.  Štefanová Antónia   streda 14.00-15.00
    Mgr.  Turcárová Zuzana   utorok 14.00-15.00