• Ospravedlnenky

    • V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní prosíme o vyplnenie a podpísanie vytlačenej ospravedlnenky. Rodič môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na dobu maximálne troch za sebou idúcich dní. V prípade dlhšej neprítomnosti je potrebné  potvrdenie od lekára.

     Ak rodič žiada o uvoľnenie z vyučovania na dobu viac ako 3 dní, je potrebné predložiť žiadosť na schválenie riaditeľke školy.

      

     ospravedlnenka(1).docx

     tlacivo_na_uvolnenie_ziaka(1).docx