• Zloženie rady školy

    • Členovia rady školy:

     Meno a priezvisko                              zvolený – delegovaný za skupinu

     1. Ing. Martina Bollová                       rodičia

     2. Ing. Monika Pösová                       rodičia

     3. Mgr. Petra Strigačová                    ped. zamestnanci

     4. Renáta Kisová                              ped. zamestnanci

     5. Mgr. Oľga Filipovičová                   zriaďovateľ

     6. PhDr. Elena Kopcová, PhD            zriaďovateľ

     7. Brigita Bučeková                           zriaďovateľ

     8. Martina Matejková                         zriaďovateľ

     9. Ing. Denis Barka                           zriaďovateľ

      

     Na ustanovujúcom zasadnutí rady bola za predsedníčku rady školy verejným hlasovaním jednomyseľne zvolená Ing. Martina Bollová, podpredsedníčkou rady sa stala pani Renáta Kisová. 

      

     mailový kontakt na predsedníčku RŠ: radaskoly@skolasenec.sk