• Zloženie rady školy

    • Členovia rady školy:

     Meno a priezvisko                              zvolený – delegovaný za skupinu

     1. Ing. Martina Bollová                       rodičia

     2. Ing. Monika Pösová                       rodičia

     3. Ing. Ján Pullman                            rodičia

     4. Mgr. Petra Strigačová                    ped. zamestnanci

     5. Mgr. Vanda Gáborová                    ped. zamestnanci

     6. Ing. Ľubica Šoulová                       neped. zamestnanci

     7. Mgr. Oľga Filipovičová                   zriaďovateľ

     8. PhDr. Elena Kopcová, PhD            zriaďovateľ

     9. Brigita Bučeková                           zriaďovateľ

     10. Martina Matejková                         zriaďovateľ

     11. Ing. Denis Barka                           zriaďovateľ

      

     Na ustanovujúcom zasadnutí rady bola za predsedníčku rady školy verejným hlasovaním jednomyseľne zvolená Ing. Martina Bollová.