• Organizácia školského stravovania v šk. roku 2019/20

     • Milí rodičia, keďže opäť nastali zmeny v školskom stravovaní a školské stravovanie bude podporené dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zverejňujeme informácie k organizácii stravovania.

      Školské stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň pri SOŠAaP, Kysucká 14, Senec, avšak účtovanie sa presunulo na našu školu. Preto sa za obedy bude platiť na bežný účet školy. Žiaci sa budú preukazovať elektronickými čipmi, noví žiaci ich dostanú prvý týždeň v septembri. Ak niektoré dieťa čip stratilo, je potrebné si nový čip zakúpiť u p. Galgocziovej v kancelárii SOŠAaP na prízemí učilišťa. Poplatok za nový čip je 5 €. Noví žiaci získajú čip bez poplatku. 

      Obedy sa budú vydávať v čase od 12:40 do 13:15. Rodičia majú počas vydávania obedov vstup do jedálne z hygienických dôvodov zakázaný. 

      Všetky informácie k cenám obedom a platbám nájdete v priloženom súbore. Predpisy k stravovaniu budeme vydávať prvý septembrový týždeň cez Edupage. 

      Veríme, že sa nám na nový systém podarí hladko prejsť a že dotácia podporí správne stravovacie návyky detí. 

      POZOR: odporúčame dôsledne odhlasovať deti z obedov (najmä cez edupage, v nevyhnutných prípadoch telefonicky u p. vedúcej).

      Kontakty na vedúcu šk. jedálne: p. Anna Vrauková, 02/45924954, vraukovaanna@sossc.sk 

      Vaša škola

      organizacia_stravovania_2019.docx

     • Informácia pre rodičov detí 1. roč.

     • Milí rodičia,

      radi by sme vás informovali, že deťom do 1. ročníka nie je potrebné kupovať žiadne učebné pomôcky (okrem tašky a peračníka s farbičkami), všetko dostanú v škole. Každé dieťa bude však potrebovať na telesnú výchovu halové tenisky (s bielou podrážkou) a časť výbavy na plávanie - plavky, plavecké okuliare, uterák a prezúvky do plavárne. Tričko na cvičenie aj plaveckú čiapku dostanú v škole. Na plávanie odporúčame kúpiť tzv. plavecké ponožky (aquasocks), aby sa predišlo šíreniu bradavíc a iných vírusov. Tešíme sa na vás.