• 1.ročník Detskej školskej konferencie

     • Do galérie Žiacka školská konferencia boli pridané fotografie.

      V utorok 26.3.2019 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník Detskej školskej konferencie. Vystúpenia 17 rečníkov zanechali veľmi dobrý dojem nielen v publiku, ale porota bola doslova nadšená. Rozdali hodnotné ceny viacerým rečníkom, ale víťazmi sa stali Adam Pikáli za 1. stupeň s prezentáciou o optických klamoch a na 2.stupni zvíťazila Elenka Jasenovcová s príspevkom o chutiach. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dnes sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 22 recitátorov.

      I. kategória POÉZIA: 1.miesto: Alex Kovačovský, 2. miesto: Nina Semancová, Adam Pikáli, 3. miesto: Andrej Gubka, Michal Pős, Martin Hajko

      I. kategória PRÓZA: 1. miesto: Anna Gubková, 2. miesto: Filip Pribylka, 3. miesto Filip Fondrk, Klára Kákošová

      II. kategória PRÓZA: 1. miesto: Tatiana Bollová

      III. kategória POÉZIA: 1. miesto: Tereza Vozárová

      III. kategória PRÓZA: 1. miesto: Šimon Andrejčák

      Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme!