• Aj súťažou sa učíme...

     • Pred Vianocami sa začína kolotoč predmetových olympiád a súťaží. Aj naši žiaci sa aktívne zapájajú - absolvovali sme súťaže Všetkovedko, Expert, Pytagoriáda, olympiády z geografie a dejepisu, súťaž v scrabble.  A tu sú výsledky školských kôl:

      Geografická olympiáda

      kategória G (5.ročník)

      1.miesto: Alex Bačo

      2.miesto: Marion Adriaensen

      3.miesto: Alex Szőke

      kategória F (6. a 7.ročník)

      1.miesto: Matej Kákoš

      2.miesto: Kristína Ženišová

      3.miesto: Adam Balogh

                                                                                Dejepisná olympiáda

      kategória E (6. ročník)

      1.miesto: Dávid Vilkovský

      2. miesto: Martin Šimon Tkáč

      3. miesto: Samuel Horák

      kategória F (7. ročník)

      1. miesto: Matej Kákoš

      2. miesto: Ela Gulaiová

      3. miesto: Nina Tereza Andrejčáková

                                                                                     Pytagoriáda

      Kategória P3

      1.miesto: Boris Adriaensen

      2.miesto: Eliška Némethová

      3.miesto: Maxim Gábor

       

      Kategória P4

      1.miesto: Lukáš Vilkovský

      2.miesto: Táňa Bollová, Richard Frimmer

      3.miesto: Michal Fremal

       

      Kategória P5

      1.miesto: Marion Adriaensen

      2.miesto: Elena Jasenovcová

      3.miesto: Alex Bačo

       

      Kategória P6

      1.miesto: Nina Růžičková

      2.miesto: Adam Balogh

      3.miesto: Nikol Kyprová

       

      Kategória P7

      1.miesto: Matej Kákoš, Vojtech Šujan

      2.miesto: Matej Bábik, Karin Jakubcová

      3.miesto:Martina Ďurovková

       

      Všetkým účastníkom súťaží a predmetových olympiád srdečne blahoželáme. 

       


       

     • Vedomostné ostrovy

     • Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Nadácie Volkswagen „Vedomostné ostrovy“ , ktorého cieľom je podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky.Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, ktorý ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácií a digitálnych učebniciach. Jeho maskotom je veselé zvieratko - zvedavý LEMUR, ktorý stále nemá meno. Vymyslieť ho môžu aj naši žiaci. Svoje návrhy môžu písať do komentárov na facebooku Vedomostné ostrovy - https://www.facebook.com/vedomostneostrovy.Súťaž prebieha do 12. 12. 2017.

     • Deň plný zaujímavých aktivít

     • 9. november bol deň nabitý aktivitami: všetci žiaci 1. stupňa videli v MsKS predstavenie Nového divadla O kozliatkach a vlkovi, ktoré sa im veľmi páčilo.

      Medzitým 6 chlapci (Maťko Baďura, Markus Kypr, Tomi Strigač, Martinko Balážik, Filip Veselý, Aleš Janáček)  -  súťažili v Školských majstrovstvách okresu Senec v šachu.

      Žiaci 2. stupňa mali v tento deň školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 14 žiakov a na prvých troch miestach sa umiestnili dievčatá: Lucia Kopcová (7.A) - 1. miesto, Marion Adriaensen (5.A) - 2. miesto a Elenka Jasenovcová (5.A) 3. miesto.

      No a popoludnie sme strávili na výstave Bibliotéka v Bratislave, kde sme sa zúčastnili besedy s Jaroslavou Kuchtovou, autorkou novej knihy pre mládež  Keby som mal brata.

      A v tento deň vyžrebovali na Bibliotéke aj víťazov grantu Nadácie Volkswagen Vedomostné ostrovy a my sme tiež takýto ostrov získali! Už teraz sa tešíme na jeho inštaláciu.  

     • Siedmaci - lovci hoaxov

     • Ďalšia dobrá správa prišla tento týždeň!

      Do programu e-Školy pre budúcnosť 2017/2018 Nadácie Orange sa zapojilo 105 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl. Celková požadovaná suma predstavovala 139 465,70 €. Naša žiadosť o príspevok pre projekt Siedmaci - lovci hoaxov v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť bola schválená. Nadácia Orange nám na realizáciu poskytne finančný príspevok vo výške 1 490,00 €. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá sa zaoberá inovatívnym vzdelávaním na základných a stredných školách bolo podporených 47 projektov v celkovej sume 50 000 €. Zoznam všetkých podporených projektov nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk.

    • GEO SENEC - Misia 2 - Malé Karpaty
     • GEO SENEC - Misia 2 - Malé Karpaty

     • Do galérie GEO SENEC - Misia 2 - Malé Karpaty boli pridané fotografie.

      V sobotu 4.11.2017 sme podnikli 2. misiu krúžku GEO Senec, znovu do Malých Karpát. Deti keškovali, dospelí si užívali krásy jesennej prírody a tak nám deň ubehol ako voda v potoku, ktorý bol pre viacerých z nás dosť veľkou výzvou. 

      A ešte link na článok o 1. výprave :) 

      http://oz.geo.guru/geo-senec-prva-vyprava