• Mikuláš

     • Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

      Aj tento rok do našej školy zavítal svätý Mikuláš. Vraj k nám chodia len poslušné deti... Čo na to povedal čert?  Pomlčal a rozdával aj s anjelom balíčky :-)

     • Recyklujeme staré mobily

     • V rámci projektu Recyklohry sa zapájame do zberu starých mobilov a hráme o 40 nových tabletov. Pridajte sa k nám a odovzdajte v škole do špeciálnej nádoby svoj starý mobil - za každý mobil získa školy body. Súťaží sa do 16.11., nádoba je umiestnená na 1. medziposchodí. Viac informácií na linku: 

      Tomáško z 3.B v rámci projektu Recyklohry vyhral cenu. Blahoželáme a tešíme sa s ním!

     • Roadshow mladých vedcov SAV

     • Mladí vedci zo SAV sa aj tento rok podujali odučiť zopár hodín v základných školách. U nás učili chémiu, matematiku a informatiku a museli sa veru popasovať aj s tým, že jazyk vedca je pre žiakov často "španielskou dedinou". Napriek tomu majú takéto hodiny zmysel a veríme, že sa o rok stretneme opäť so zaujímavými osobnosťami a témami. 

     • Čo všetko už zvládli naši prváci?

     • Veľmi veľa: spoznávali sme sa na didaktických hrách v prírode, potom sme navštívili v SND predstavenie Ako sa Lomidrevo stal kráľom, v škole sme sa učili modelovať písmenká, čítať, stavať stavby zo 6 kociek, písať matematické diktáty bez chyby, pracovať s tabuľkami s písmenkami, písať a čítať O, S, B, U, učíme sa pracovať vo dvojici, spoznávať písmenká hmatom, čítali sme v ŠKD s Miškovou starou mamou pani Zuzkou, boli sme na dopravnom ihrisku v Galante a koncom októbra nás štvrtáci pasovali na naozajstných žiakov našej školy. A naša pani učiteľka Vierka vraví, že sme veľmi šikovní :) Viac foto vo fotogalérii. 

     • Čítanie so starými rodičmi v 6.A

     • Hodina literatúry v 6.A bola v stredu 24.10. opäť výnimočná. Aj tento rok prišli medzi nás starí rodičia, aby si s nami spoločne čítali, porozprávali nám o svojom detstve, zaspomínali si, aké to bolo v škole za ich mladých čias... Ďakujeme Dankovým starkým za čas, ktorý s nami strávili, za dobrú náladu, za ich životnú múdrosť, aj za ovocie a vynikajúci koláč. Detská poviedka Jano v podaní tohto úžasného starorodičovského páru bola pre nás oveľa viac než len poslucháčskym zážitkom. Ďakujeme!

     • Exkurzia 2.B v Slovenskom rozhlase

     • Do galérie Exkurzia 2.B v Slovenskom rozhlase boli pridané fotografie.

      Naši druháci boli na návšteve v Slovenskom rozhlase. Prezreli si budovu, vyskúšali si mix pult, klavír, aj mikrofón. Veľmi sa im páčilo! 

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Dnes sme si pripomenuli Európskydeň jazykov integrovaným tematickým vyučovaním. Žiaci vyšších ročníkov v skupinách spracovávali tému jazykov z rôznych pohľadov. Boli veľmi kreatívni. Vyhľadávali informácie, kreslili, lepili, vymýšľali kvíz, jazykolamy, prezentovali. Deň nám spestrila Nina Bučeková, študentka Gymnázia Antona Bernoláka v Senci, ktorá získala bronzovú medailu na medzinárodnej geografickej olympiáde.

      Veríme, že aj takouto formou sa vieme veľa zaujímavého naučiť. 

     • Udelenie riaditeľského voľna - oznámenie

     • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ o organizácii školského roka § 150 ods. 5 udeľujem dňa 29.10.2018 /pondelok/ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (revízia vykurovacieho systému, zavretá kuchyňa).

      Vyučovanie začne po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

      Mgr. Iveta Barková, riaditeľka školy

     • Biela pastelka

     • Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Biela pastelka. Na jeho podporu si tretiaci otvorili bazár s hračkami. Veľkí žiaci si vyskúšali ako nevidiaci chodia po schodoch, rozoznávajú telesá len hmatom, ako stavajú stavby z kociek.

      Spolu sa nám podarilo vyzbierať 352,06 €.

      Ďakujeme, že sa spolu môžeme učiť spolupatričnosti!

     • Beh zdravia 2018

     • XXIX. ročník súťaže Beh zdravia

      Dnes našu školu reprezentovalo 16 športovcov a športovkýň na tradičnom seneckom Behu zdravia. Priniesli krásne umiestnenia. Gratulujeme Oliverovi Gáborovi a Michalovi Krajčíkovi za 1. miesto,  Liamovi Kormančíkovi a Oliverovi Pomšahárovi za 3. miesto vo svojich kategóriách.

      Ďakujeme všetkým, ktorí s radosťou športujú a robia dobré meno našej škole!

      Viac nájdete v galérii

     • Matej Tóth

     • Do galérie Matej Tóth boli pridané fotografie.

      Výnimočné chvíle s výnimočným človekom. 

      Do našej školy zavítal olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý nám oficiálne odovzdal grant O2 Dobrá vec, čím sme sa stali jednou zo škôl, na ktorej pôsobí Športová akadémia Mateja Tótha. 

      Bol to veľký zážitok. ĎAKUJEME

       

     • Informácie k školskému stravovaniu

     • Vážení rodičia,

      od 3.9.2018 bude stravovanie v školskej jedálni organizačne zabezpečovať školská jedáleň pri SOŠAaP, Kysucká 14, Senec, ktorá však z kapacitných dôvodov nemôže zabezpečiť výdaj desiatových balíčkov. Preto sú desiaty (zatiaľ) zrušené.

      Obed bude podávaný v školskej jedálni v čase od 12:40 do 13:15. Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy bude zabezpečené cez edupage aplikáciu. Odhlásiť sa z obedu je možné najneskôr deň vopred do 13:00. Deti dostanú registračné čipy, pomocou ktorých sa bude registrovať počet odobratých obedov. Prvý čip dostane dieťa zdarma, pri strate je potrebné zakúpiť nový čip. 

      Platby za stravu budete uhrádzať priamo na účet strednej odbornej školy, ktorá bude robiť aj záverečné vyúčtovanie. Platby za stravu vo výške 31,73 € je potrebné uhradiť najneskôr k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca, t.z. v septembri je potrebné uhradiť stravu za september aj október. Inštrukcie k platbám dostanete v stredu 5.9. na rodičovských schôdzkach, resp. sledujte si edupage aplikáciu položku PLATBY. Bude možné platiť aj cez aplikáciu VIAMO. 

      Náš pôvodný účet na uhrádzanie stravy je zrušený. 

      Vedúcou školskej jedálne je p. Anna Vrauková, zamestnankyňa SOŠAaP. 

      Veríme, že aj tento nový mechanizmus zvládneme a že budú deti i vy spokojní s poskytovanými službami.

      Ak máte nejaké nejasnosti, pokojne sa obráťte na nás alebo vedúcu školskej jedálne.

      PS: deti, ktoré majú diéty (bezlepkovú, bezlaktózovú, celiakiu ap.), žiaľ,  nebudú mať zabezpečenú špeciálnu stravu. Je možné však ráno doniesť vlastné diétne jedlo a uložiť ho v osobitnej chladničke. 

      Vaša škola

       

       

     • Organizácia začiatku školského roka

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      školský rok 2018/19 začne slávnostným otvorením v pondelok 3.9.2018 o 9:00 hod v Hoteli Senec, Slnečné jazerá sever. 

      V tento deň žiaci do školy nepôjdu, nebude k dispozícii ani školský klub. Bežné vyučovanie začne v utorok 4.9.2018 o 8:00 hod. Naša škola bude používať vlastný (bočný) vchod za únikovým schodiskom.Vyučovanie 1. týždeň bude končiť obedom, rozvrh bude zverejnený na edupage.

      Je potrebné prihlásiť dieťa na obedy v školskej jedálni - v pondelok u triedneho učiteľa. Obedy zabezpečuje učilište, budú sa podávať od utorka 4.9.2018.

      Zároveň Vás pozývame na rodičovské schôdzky v stredu 5.9.2018 o 17:00 hod v kmeňových triedach.

      Teší sa na vás všetkých Vaša škola!

     • Platby pre školský rok 2018/19

     • Milí rodičia,

      pokyny pre platby na školský rok 2018/19 nájdete po prihlásení sa na edupage v sekcii Žiaci a rodičia / Platby 2018/19. 

     • Krúžkofest 2018

     • Milí žiaci a rodičia,

      v sobotu 8.9.2018 sa v priestoroch školy uskutoční 2. ročník nášho Krúžkofestu - k dispozícii bude široká ponuka krúžkov, ukážky činnosti, lektori a vedúci krúžkov, harmonogram. Tešíme sa na vás v čase od 9.00 do 12.00.

      Vaša škola