• Usmernenie - koronavírus
     • Usmernenie - koronavírus

     • Vážení rodičia, všetky školy dostali v týchto dňoch z MŠVVaŠ SR usmernenie, ktoré sa týka informácií v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Jeho znenie zverejňujeme v prílohe. I. Barková

      usmernenie_koronavirus.pdf

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Do galérie Fašiangový karneval boli pridané fotografie.

      V školskom klube sa v pondelok zabávali strašidlá, princezné, policajti, dokonca aj ženích s nevestou. Všetky masky boli krásne, zábava v plnom prúde :-)

     • Naša škola má talent

     • Do galérie Naša škola má talent boli pridané fotografie.

      Naša škola má talent.

       

      Posledný deň pred prázdninami sme na našej škole privítali talenty. A ešte aké! S nápadom na takúto skvelú akciu prišli zástupcovia Žiackej rady, a tak sa žiaci prvého stupňa a 6. ročníka zabávali v toto piatkové dopoludnie v MsKS na akcii s názvom „Naša škola má talent.“

      Všetci prihlásení predviedli dych berúce vystúpenia plné tanca, spevu a hudby, ale aj recitácie. Súťažili o zaujímavé vecné ceny v kategóriách jednotlivec a skupina. Hodnotila ich odborná porota – Zuzka Turcárová, Tony Wye, Maťa Sršňová, Nina Andrejčáková a Filip Barka, o zvukovo-technické zabezpečenie sa postarali Miško Fremal a Stanko Grich a celým programom sprevádzali moderátori Eliška Némethová a Luky Procháczka.

      Zaujímavosti z tejto úžasnej akcie sa dočítate aj v najbližšom vydaní školského časopisu!

      Blahoželáme víťazom a tešíme sa o rok na nové zážitky! A aby toho nebolo málo, po prázdninách vyhlasujeme aj hlasovanie publika o celkového víťaza! Stačí po návrate do školy sledovať naše chodby.

       

      Do programu sa so svojimi vystúpeniami zapojili:

      Samko Vilčinský, Stelka Pullmanová, Lukáš Ivančuk a Alex Hvezdúľ z 1. A

      Hanka Pikáliová, Lujza Krajčovičová, Lili Krasová a Nelka Veselá z 2. A

      Zuzka Sabová, Adelka Jasenovcová a Andrej Gubka z 3. A

      Nely Horníková a Vanessa Ihnátová z 3. B

      Alex Čopan zo 4. A

      Oliver Krajčovič, Tomáš Nemoga, Adam Pikáli a Martin Hajko zo 4. B

      Ela Balátová, Táni Bollová a Kika Zverbíková zo 6. A

      Víťazi v kategórii jednotlivec:

      1. Lujza Krajčovičová – tanec
      2. Táňa Bollová – prednes
      3. Hanka Pikáliová – tanec

      Víťazi v kategórii skupina:

      1. Adam Pikáli a Martin Hajko – prednes
      2. Oliver Krajčovič a Tomáš Nemoga – parkour
      3. Nely Horníková a Vanessa Ihnátová – tanec                                                                      

      Blahoželáme!

    • Sami to zvládneme!
     • Sami to zvládneme!

     • OZ Slobodne a zodpovedne a Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec, vyhlasujú výzvu na podporu triednych projektov Sami to zvládneme! Popis a podmienky pridelenia finančného grantu až do výšky 350 € na triedu nájdete v priloženom súbore. 

      triedne_projekty_2020.pdf​​​​​​​

    • Lyžiarsky kurz žiakov 7.A
     • Lyžiarsky kurz žiakov 7.A

     • V posledný januárový týždeň sa žiaci 7.A v plnom počte vybrali na lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz do strediska Roháče Spálená. Keďže už boli všetci lyžiarmi, mohli celý týždeň využiť na zdokonaľovanie svojej techniky pod vedením našich inštruktorov Zuzky Huttnerovej, Romana Heribana a Tonky Štefanovej. Nie všetko išlo v ideálnej stope, pretože niektorí chlapci mali problém s dodržiavaním tzv. Bieleho kódexu - pravidiel na lyžiarskom svahu ako aj pravidiel slušného správania. Budeme sa musieť tomu ešte viac venovať - v škole i doma. Do galérie Lyžiarsky kurz žiakov 7.A boli pridané fotografie.

    • Deň vďačnosti
     • Deň vďačnosti

     • Hodnotenie našej polročnej práce prebehlo v jednotlivých triedach, ale po nich sme sa všetci zišli - prvostupniari v klube a druhostupniari v pohybovom štúdiu, aby sme spoločne vyjadrili vďačnosť za všetko a všetkým, ktorým sme to chceli povedať - spolužiakom, učiteľom, kuchárkam, rodičom, kamarátom... Bol to veľmi silný zážitok. Do galérie Deň vďačnosti boli pridané fotografie.

    • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Školské kolo prebehlo za účasti 32 recitátorov a v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020 budú našu školu reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií školského kola: Adam Pikáli, Filip Pribylka, Klára Kákošová, Adam Franek, Tatiana Bollová a Šimon Andrejčák. Držme im palce!

    • Víťazstvo a pódiové umiestnenie v Matematickej olympiáde
     • Víťazstvo a pódiové umiestnenie v Matematickej olympiáde

     • V okresnom kole matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka sme výborne zabojovali: Karin Jakubcová z 9.A zvíťazila a postupuje do krajského kola, Tomi Strigač z 5.A súťažil prvýkrát a získal krásne 3. miesto. Srdečne im gratulujeme a Karin držíme palce v kraji!

     • Škola pre rodičov

     • Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec, Inštitút pre aktívne občianstvo a Školy, ktoré menia svet vás srdečne pozývajú na 1. workshop v rámci novej aktivity určenej rodičom a učiteľom Škola pre rodičov. 

      Názov podujatia: Ako myslieť kriticky v 21. storočí?

      Tipy a triky ako pohotovo (a pohodovo) reagovať na súčasné spoločenské výzvy.

      Lektorky: Jana Feherpataky-Kuzmová, Michaela Lehrhauptová

      Termín: piatok 24. januára 2020 o 17:00

      Miesto: Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec, 2. poschodie, klubovňa

      (Workshop je určený pre cca 20 účastníkov.)

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • V piatok 17.1.2020 prebehlo v MsKS okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách - za najmladších súťažila Zuzka Sabová z 3.A, II. kategóriu 4. a 5. ročník reprezentoval Filip Pribylka zo 4.A a najstarších žiakov zastupovala Elenka Jasenovcová zo 7.A. Elenke sa podarilo získať krásne 3. miesto, srdečne blahoželáme!

    • Uspeli sme aj v Olympiáde z nemeckého jazyka!
     • Uspeli sme aj v Olympiáde z nemeckého jazyka!

     • 16.1.2020 sa konalo okresné kolo v Olympiáde z nemeckého jazyka, na ktorom nás reprezentovali žiaci 8.A Filip Barka a Nina Ružičková. Filipovi sa podarilo obsadiť vynikajúce 2. miesto a postupuje do krajského kola. Takisto mu budeme držať palce!

    • Máme víťazku Olympiády v anglickom jazyku!
     • Máme víťazku Olympiády v anglickom jazyku!

     • Marion Adriaensen zvíťazila v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a postupuje do krajského kola. V okresnom kole súťažil aj Richard Schwartz, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a Marion držíme palce v krajskom kole.

     • Predbežný záujem o zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia, v školskom roku 2020/21 budeme otvárať 1 triedu 1. ročníka, do ktorej prijmeme 18 detí. Zápis do 1. ročníka sa bude konať v sobotu 4. apríla 2020 a pozvaní budú tí, ktorí vyplnia online formulár o predbežnom záujme o zápis. Tento formulár bude verejnosti prístupný iba v januári, formuláre vyplnené po 31.1.2020 nebudú akceptované. Zároveň Vás pozývame na informačné stretnutie pre rodičov, ktoré sa bude konať v utorok 4. februára 2020 o 17:30 v Súkromnej základnej škole, Kysucká 14, Senec. 

      Prosíme o vyplnenie formuláru na nasledujúcom linku:

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHqGF1uG1k_Cnz37b7wTOfO60Uu7Cl-8NV5Kfp9zPSBpAWsg/viewform?usp=sf_link

     • Vianočná akadémia

     • Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie. Dúfame, že sa Vám naša Vianočná akadémia páčila a touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim žiakom a pedagógom, najmä Maťke Sršňovej za scenár a réžiu, Zuzke Turcárovej za hudobný doprovod, Lenke Jasenovcovej a Stankovi Grichovi za prípravu hudobných čísel a spev, učiteľom zo ZUŠ Senec za ozvučenie, ale aj všetkým triednym učiteľom, ktorí s deťmi program nacvičovali. 

     • Adventné obdobie v našej škole

     • Do galérie Adventné obdobie v našej škole boli pridané fotografie.

      Čakanie na Vianoce nám spríjemnili Mikuláš s čertom a anjelmi, tradičné vianočné plávanie, ikebany, vyzdobovanie tried a samozrejme Vianočná akadémia.

      Prajeme všetkým pokojné a radostné Vianočné sviatky, šťastný nový rok 2020!

      Vaša škola

     • Predmetové olympiády a súťaže - školské kolá

     • Výsledky školského kola v dejepisnej a geografickej nájdete v priložených súboroch.Žiaci na prvých dvoch miestach dejepisnej olympiády postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať začiatkom februára.V geografickej olympiáde postupujú do okresného kola prví traja úspešní riešitelia. 

      GO_2019_20.pdf                             Vysledky_skolskeho_kola_Dejepisnej_olympiady.pdf

      Aktualizujeme aj výsledky školského kola Pytagoriády. PYTAGORIaDA_2019.pdf​​​​​​​

      Predvianočné obdobie nám spríjemnili sedemnásti recitátori slovenských povestí, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 

    • Programovanie s OZOBOTom
     • Programovanie s OZOBOTom

     • Do galérie Aj ty v IT - programovanie s Ozobotom boli pridané fotografie.

      Dňa 25.11.2019 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií.  Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére. Dievčatá z tried 2.A a 3.A mali tak možnosť vyskúšať si bezplatný praktický workshop programovania s malým šikovným robotom – OZOBOTom.

      Ak chcete vedieť, čo všetko pre dievčatá a ženy v IT ponúkajú, navštívte web ajtyvit.sk alebo facebook.com/AjTyVIT/