• Educate Slovakia 2018

     • V rámci projektu Educate Slovakia sme v spolupráci s medzinárodnou organizáciou AIESEC opäť privítali lektorov zo zahraničia - Adrianu z Ukrajiny a Damara z Indonézie. Prežili u nás týždeň, bývali v hosťovských rodinách, ktorým týmto srdečne ďakujeme, a veríme, že sa im u nás páčilo.

     • GEO SENEC 4

     • Do galérie GEO SENEC 4 boli pridané fotografie.

      Sobota 27.1.2018 - 4. stretnutie geocachingového rodinného krúžku. Dnes cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka. 

     • Testovanie 5

     • 22. novembra 2017 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. S hrdosťou sa hlásime k výborným výsledkom našich žiakov.  Priemerná úspešnosť našich piatakov z matematiky bola 83,5 % a zo slovenského jazyka 84,7 %, pričom celoslovenský priemer z matematiky bol 64,7 % a zo slovenčiny 62,8 %. Len tak ďalej, piataci!

     • Šaliansky Maťko 2018

     • Aktualizácia: v okresnom kole, ktoré sa konalo v MsKS v Senci v piatok 26.1.2018 získal Adamko Pikáli v kategórii najmladších žiakov krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

      V piatok 12.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko. Porota, ktorej predsedala pani Helena Čajková, rozhodla, že v okresnom kole nás budú reprezentovať:

      1. kategória: Adamko Pikáli, 2.B

      2. kategória: Elenka Jasenovcová, 5.A

      3. kategória: Ninka Andrejčáková, 7.A

      Všetkým deťom, ktoré sa súťaže zúčastnili, srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole!

     • Vianočné prázdniny

     • Milé deti, milí rodičia, vianočné prázdniny začínajú 23. decembra a budú trvať celé dva týždne. V škole sa na vás všetkých tešíme opäť v pondelok 8. januára 2018.

      Milí naši, prajeme vám krásne Vianoce, šťastie a zdravie v novom roku a dávajte si na seba pozor, aby sme sa oddýchnutí a znovu nabudení učiť sa stretli všetci opäť v našej milej školičke. Už teraz sa na vás tešia vaši učitelia. 

     • Vianočný gala program 19.12.2017

     • Do galérie Vianočný gala program 19.12.2017 boli pridané fotografie.

      Vianočný gala program máme úspešne za sebou. V utorok 19.12.2017 praskala školská jedáleň vo švíkoch a my sme s napätím čakali na začiatok nášho programu. Veríme, že sa vám všetkým páčil a že vám aj naše medovníčky chutili. Zároveň chceme poďakovať všetkým sponzorom za občerstvenie a za pomoc pri organizovaní vianočného programu. Ďakujeme aj za štedré finančné dobrovoľné príspevky za výrobky na vianočnom mini bazáre, vyzbieralo sa spolu 520,40 €. Ešte raz veľké ďakujeme! I. Barková, riaditeľka školy a K. Jankovičová, predsedníčka rady rodičov.

     • Scrabble - súťaž žiakov seneckých škôl

     • 18.12.2017 sa už tradične v seneckom gymnáziu uskutočnila súťaž v hre scrabble a my sme sa do nej prvýkrát zapojili. A to celkom úspešne. Kategóriu šiestakov vyhral náš žiak Filip Barka a v kategórii siedmakov skončil Matej Bábik na 4. mieste. Našim reprezentantom gratulujeme. 

     • Aj súťažou sa učíme...

     • Pred Vianocami sa začína kolotoč predmetových olympiád a súťaží. Aj naši žiaci sa aktívne zapájajú - absolvovali sme súťaže Všetkovedko, Expert, Pytagoriáda, olympiády z geografie a dejepisu, súťaž v scrabble.  A tu sú výsledky školských kôl:

      Geografická olympiáda

      kategória G (5.ročník)

      1.miesto: Alex Bačo

      2.miesto: Marion Adriaensen

      3.miesto: Alex Szőke

      kategória F (6. a 7.ročník)

      1.miesto: Matej Kákoš

      2.miesto: Kristína Ženišová

      3.miesto: Adam Balogh

                                                                                Dejepisná olympiáda

      kategória E (6. ročník)

      1.miesto: Dávid Vilkovský

      2. miesto: Martin Šimon Tkáč

      3. miesto: Samuel Horák

      kategória F (7. ročník)

      1. miesto: Matej Kákoš

      2. miesto: Ela Gulaiová

      3. miesto: Nina Tereza Andrejčáková

                                                                                     Pytagoriáda

      Kategória P3

      1.miesto: Boris Adriaensen

      2.miesto: Eliška Némethová

      3.miesto: Maxim Gábor

       

      Kategória P4

      1.miesto: Lukáš Vilkovský

      2.miesto: Táňa Bollová, Richard Frimmer

      3.miesto: Michal Fremal

       

      Kategória P5

      1.miesto: Marion Adriaensen

      2.miesto: Elena Jasenovcová

      3.miesto: Alex Bačo

       

      Kategória P6

      1.miesto: Nina Růžičková

      2.miesto: Adam Balogh

      3.miesto: Nikol Kyprová

       

      Kategória P7

      1.miesto: Matej Kákoš, Vojtech Šujan

      2.miesto: Matej Bábik, Karin Jakubcová

      3.miesto:Martina Ďurovková

       

      Všetkým účastníkom súťaží a predmetových olympiád srdečne blahoželáme. 

       


       

     • GEO Senec 3. výprava - tento raz nočná

     • Do galérie GEO Senec 3. výprava - tento raz nočná boli pridané fotografie.

      3. geokešingová výprava sa uskutočnila v sobotu 9.12.2017 večer. Zraz bol na vytýčených súradniciach, stretlo sa nás tam rovných 39, takže je možné, že nejakí ďalší keškári ešte stále hľadajú súradnice... :). Bola zima, bolo blato, ale bola TMA!!! Čo viac treba dobrodružným detským dušičkám?! Ďalší nezvyčajný výlet je za nami.

     • Učíme sa v múzeu

     • Do galérie Učíme sa v múzeu boli pridané fotografie.

      Viedeň nás 7. decembra 2017 privítala slnečným zimným dňom a my sme si mohli v plnej paráde užiť učenie v múzeu. Najprv sme absolvovali Grand Tour v cisárskom letohrádku Schonbrunn, potom sme si nakrátko užili atmosféru schonbrunských vianočných trhov a nakoniec sme prežili fantastické, ale trochu krátke popoludnie v Technickom múzeu Viedeň. Už teraz vieme, že tam budeme chodiť často :).

     • Šiestaci na Mestskom úrade v Senci

     • Do galérie Šiestaci na Mestskom úrade v Senci boli pridané fotografie.

      Kde sa dozviete najviac o fungovaní samosprávy? No predsa na mestskom úrade! Naši šiestaci absolvovali hodinu občianskej náuky s hovorkyňou Mesta Senec p. Martinou Ostatníkovou, ktorá im pútavo vysvetlila, aké sú úlohy mestskej samosprávy a mestského úradu. 

     • Zbierka pre Červený kríž

     • Do galérie Zbierka pre Červený kríž boli pridané fotografie.

      Žiaci 6. a 7. triedy prišli s nápadom vianočnej zbierky pre rodiny v núdzi. Nielenže nabalili hračky, školské pomôcky, knižky, ale napísali aj 40 pohľadníc, na ktoré nalepili známky a pripravili ich tak pre pracovníčky Slovenského červeného kríža, ktoré ich môžu v našom mene zaslať tým, ktorým urobia radosť. Hodinu etiky a náboženstva strávili v priestoroch SČK v Senci a vidieť, že z tohto nápadu mali všetci veľkú radosť. My s nimi. Sme na naše deti pyšné/í. 

     • Vedomostné ostrovy

     • Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Nadácie Volkswagen „Vedomostné ostrovy“ , ktorého cieľom je podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky.Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, ktorý ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácií a digitálnych učebniciach. Jeho maskotom je veselé zvieratko - zvedavý LEMUR, ktorý stále nemá meno. Vymyslieť ho môžu aj naši žiaci. Svoje návrhy môžu písať do komentárov na facebooku Vedomostné ostrovy - https://www.facebook.com/vedomostneostrovy.Súťaž prebieha do 12. 12. 2017.

     • Deň plný zaujímavých aktivít

     • 9. november bol deň nabitý aktivitami: všetci žiaci 1. stupňa videli v MsKS predstavenie Nového divadla O kozliatkach a vlkovi, ktoré sa im veľmi páčilo.

      Medzitým 6 chlapci (Maťko Baďura, Markus Kypr, Tomi Strigač, Martinko Balážik, Filip Veselý, Aleš Janáček)  -  súťažili v Školských majstrovstvách okresu Senec v šachu.

      Žiaci 2. stupňa mali v tento deň školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 14 žiakov a na prvých troch miestach sa umiestnili dievčatá: Lucia Kopcová (7.A) - 1. miesto, Marion Adriaensen (5.A) - 2. miesto a Elenka Jasenovcová (5.A) 3. miesto.

      No a popoludnie sme strávili na výstave Bibliotéka v Bratislave, kde sme sa zúčastnili besedy s Jaroslavou Kuchtovou, autorkou novej knihy pre mládež  Keby som mal brata.

      A v tento deň vyžrebovali na Bibliotéke aj víťazov grantu Nadácie Volkswagen Vedomostné ostrovy a my sme tiež takýto ostrov získali! Už teraz sa tešíme na jeho inštaláciu.  

     • Siedmaci - lovci hoaxov

     • Ďalšia dobrá správa prišla tento týždeň!

      Do programu e-Školy pre budúcnosť 2017/2018 Nadácie Orange sa zapojilo 105 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl. Celková požadovaná suma predstavovala 139 465,70 €. Naša žiadosť o príspevok pre projekt Siedmaci - lovci hoaxov v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť bola schválená. Nadácia Orange nám na realizáciu poskytne finančný príspevok vo výške 1 490,00 €. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá sa zaoberá inovatívnym vzdelávaním na základných a stredných školách bolo podporených 47 projektov v celkovej sume 50 000 €. Zoznam všetkých podporených projektov nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk.