• GEO SENEC
     • GEO SENEC

     • V sobotu 30.9. sa prvýkrát zišiel krúžok geocachingu, ktorý vedie p. Andrej Nemoga. Navrhli sme názov krúžku, založili sme jeho kroniku a podpismi potvrdili prvú spoločnú cestu za keškami, ktorá viedla karpatskou banskou cestou. Bolo nás - neuveríte - 52 + jedno bábätko + 1 yorkshír! Už sa tešíme na ďalšiu cestu za keškami spojenú s poznávaním zaujímavostí okolo nás.

      Ďalšie fotografie sú vo fotogalérii.

    • Krúžky
     • Krúžky

     • Vážení rodiča, milé deti,

      v prílohe je rozpis krúžkov, ktoré začnú svoju činnosť od pondelka 2.10.2017.

      Tešíme sa z bohatej ponuky a prajeme vám, aby  čas strávený na krúžkoch bol pre vás potešením :-)

      Vaša škola

      casovy_rozpis_kruzky.xlsx

    • Beh zdravia
     • Beh zdravia

     • Dnes našu školu úspešne reprezentovalo 15 šikovných bežcov na súťaži Beh zdravia. Vo svojich kategóriách sa umiestnili na vynikajúcich miestach:

      Miško Krajčík -1.miesto, Matej Kopček - 1.miesto,

      Oliver Pomšahár - 3.miesto,

      Matej Kákoš - 4.miesto,

      Anička Gubková - 6.miesto, Boris Adriaensen - 6. miesto, Jakub Kopček - 6.miesto.

      ĎAKUJEME za reprezentáciu školy a gratulujeme všetkým športovcom!

    • Krúžky
     • Krúžky

     • Vážení rodičia,

      Dostali ste do rúk Vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz si môžete uplatniť na 1 interný krúžok, ktorý ponúka naša škola. Vybraný krúžok  napíšte na druhú stranu poukazu. Za každý ďalší krúžok, na ktorý bude vaše dieťa chodiť, sa platí 9 € mesačne.

      Externé krúžky sú spoplatnené samostatne (viď tabuľka), prihlásiť sa môžete individuálne alebo prostredníctvom triednej učiteľky. Tieto krúžky sa budú platiť na účty organizátora krúžku.

      Zoznam krúžkov s podrobnejšími informáciami nájdete v prílohe a na našej webovej stránke.

      Podpísané vzdelávacie poukazy odovzdajte triednym učiteľkám najneskôr 22.9.2017 (piatok).

      ZOZNAM__final_kruzkov_17_18.docx

      Ďakujeme, Vaša škola

       

    • Začiatok šk. roku - upozornenie
     • Začiatok šk. roku - upozornenie

     • Ešte raz pripomíname všetkým žiakom a ich rodičom, že od 4.9.2017 až do odvolania je vstup do našej školy JEDINE cez HLAVNÝ VCHOD Strednej odbornej školy cez vrátnicu. Ďakujeme za pochopenie. Vaša škola

    • Informácie k školskej jedálni
     • Informácie k školskej jedálni

     • Milí rodičia,

      školská jedáleň začína fungovať od utorka 5.9.2017 obedom, desiata sa bude zabezpečovať od stredy 6.9.2017. Svoje dieťa môžete na stravovanie prihlásiť v pondelok u triednych učiteliek, ktoré vám poskytnú zápisné lístky. Platbu za stravu je potrebné uhradiť do 20. dňa v aktuálnom mesiaci.

      Platba za stravné sa uhrádza nasledovne:

      • bezhotovostným prevodom, resp. trvalým príkazom na účet číslo  SK14 0200 0000 0037 1537 2653 vedený vo VÚB a.s., s prideleným variabilným symbolom žiaka, VS je ten istý ako na platby školného;
      • vo výnimočných prípadoch hotovosťou v kancelárii vedenia školy;
      • mesačné preddavky: desiata 13,20 €, obedy 1. stupeň 31,00 €, 2. stupeň 33,00 €
      • vyúčtovanie sa uskutoční dvakrát ročne na záver polroka;
      • stravu je možné odhlásiť denne najneskôr do 14:00 hod., mailom na adresu:

                                                     strava@skolasenec.sk, resp. telefonicky alebo sms na tel. číslo: 0948 339 087.

      • v prípade choroby dieťaťa je možné obed odobrať do obedára v čase od 12.30 do 13.30 príslušného dňa;
      • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy a vedúca školskej jedálne pri SOŠ Senec

    • Krúžkofest :)
     • Krúžkofest :)

     • Milí žiaci, milí rodičia,

      pozývame Vás na náš KRÚŽKOFEST, na ktorom si budete môcť vybrať z bohatej ponuky krúžkov pre nasledujúci školský rok. Na vaše otázky budú odpovedať lektori a vedúci krúžkov. Krúžkofest sa uskutoční v SOBOTU 9. septembra od 9:00 do 12:00 v našom pohybovom štúdiu na 3. poschodí.

      Kompletnú ponuku krúžkov nájdete na nástenke v škole. Krúžky začnú svoju činnosť koncom septembra.

      Tešíme sa na vás, Vaša škola

    • Dôležité informácie k začiatku šk. r. 2017/18
     • Dôležité informácie k začiatku šk. r. 2017/18

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      prázdniny sa pomalinky chýlia k svojmu záveru a znenazdajky prichádza náš čas. Na začiatku školského roku máme pre vás niekoľko dôležitých informácií:

      1/ Učebné pomôcky: deťom nie je potrebné kupovať okrem peračníka, školskej tašky a prezuviek žiadne pomôcky. Ako novinku máme tento rok aj vlastné školské plavecké čiapky a plavecké ruksačiky, t.z., že na plávanie budú deti potrebovať iba vlastnú osušku, plavky, plavecké okuliare a športové šľapky. 

      2/ Prosíme všetkých rodičov, aby deťom NEKUPOVALI ŽIADNE PLASTOVÉ OBALY na zošity a knihy. Ak bude potrebné knihy alebo zošity ochrániť, vyrobíme si papierové obaly v škole. 

      3/ STRAVA - v pondelok 4.9.2017 NEBUDE školská jedáleň ani školský klub v prevádzke, obe začínajú svoju činnosť v utorok 5.9.. Platby za stravu sú splatné vždy do 20. dňa v danom mesiaci, variabilný symbol je rovnaký ako pri platbách za školné. 

      4/ Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 4.9.2017 o 9:00 podľa počasia buď v átriu, alebo v školskej jedálni. 

      VCHOD DO BUDOVY

      Milí rodičia! Vzhľadom na stavebné práce prebiehajúce v pavilóne B sme boli nútení dočasne uzavrieť náš bočný vchod do školy a týmto Vás všetkých žiadame, aby ste na vstup do školy použili HLAVNÝ VCHOD do SOŠ. Toto opatrenie je dôležité najmä z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí a zamestnancov školy. 

      Napriek tomu, že nám to dosť komplikuje situáciu, veríme, že aj túto prekážku prekonáme a zažijeme spolu ďalší úžasný školský rok. Spolu s vami sa na to teší vynovený kolektív Súkromnej základnej školy v Senci.

    • Hurá na prázdniny!
     • Hurá na prázdniny!

     • Ďakujeme za krásny školský rok a tešíme sa na vás všetkých v pondelok 4. septembra 2017 o 9:00.

      Kto by nás potreboval vidieť aj v lete, úradné hodiny budú celé prázdniny vždy v v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00. :) 

      Vaša škola

       

     • Výsledky testovania KOMPARO

     • Naši žiaci dosiahli v celoslovenskom (dobrovoľnom) testovaní vynikajúce výsledky. Veľmi sa z nich tešíme a veríme, že nastavenú latku nikdy nebudeme musieť znižovať.

      Výsledky v percentiloch (percentil = percento škôl, ktoré majú v celkovom hodnotení školy slabšie výsledky ako my):

      4. roč. MAT - 100%, SJL - 91%

      6. roč. MAT - 99%, SJL - 92%, FYZ - 96%. Vo všetkých predmetoch sme sa zaradili k 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

      Podrobnejšie v prílohe: Komparo_zhodnotenie_(1).doc

      Výsledky testovania KOMPARO - Obrázok 1Výsledky testovania KOMPARO - Obrázok 2

    • Deň husieho brka
     • Deň husieho brka

     • Aj naša škola sa zapojila do výzvy "Deň husieho brka"

      Vážime si slobodu každého a máme úctu k tým, ktorí preferujú spojité písané písmo, ktorým sa u nás po desaťročia deti učili písať. Nechceme, aby im niekto prikazoval meniť typ písma. Rovnako si však neželáme, aby niekto zakazoval iné tvary písma, ktoré budú žiaci v škole písať.

      Akciou „Deň husieho brka“ chceme poukázať na fakt, že spojité písmo sa u nás používalo aj preto, že lepšie vyhovuje pri písaní perom, ktorého hrot sa musí namáčať v kalamári do atramentu. Pri nespojitom písaní totiž hrozil vznik nevkusných machúľ. V roku 1943 však maďarský vynálezca žijúci v Argentíne László Biró vynašiel guľôčkové pero, ktoré sa v priebehu ďalších desaťročí rozšírilo do celého sveta, aj na Slovensko. Tento vynález umožnil ľuďom rovnako efektívne používať v rukopisoch písmo spojité i nespojité. Preto sa symbolom za slobodu v písaní stalo staré husie brko.

      Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

    • Čísla účtov
     • Čísla účtov

     • Milí rodičia,

      čísla účtov školy nájdete v ľavej lište Kontakty. Poplatky za školu v prírode a letnú školu prosíme zaslať na bežný účet.

      Ďakujeme, vaša škola

    • Naši šikovníci
     • Naši šikovníci

     • Pri príležitosti Dňa detí ocenil primátor mesta Senec najúspešnejších žiakov seneckých škôl. Našimi šikovníkmi sú Marion a Adam, úspešní riešitelia matematických súťaží. Srdečne blahoželáme.