• Informácie k školskému stravovaniu

     • Vážení rodičia,

      od 3.9.2018 bude stravovanie v školskej jedálni organizačne zabezpečovať školská jedáleň pri SOŠAaP, Kysucká 14, Senec, ktorá však z kapacitných dôvodov nemôže zabezpečiť výdaj desiatových balíčkov. Preto sú desiaty (zatiaľ) zrušené.

      Obed bude podávaný v školskej jedálni v čase od 12:40 do 13:15. Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy bude zabezpečené cez edupage aplikáciu. Odhlásiť sa z obedu je možné najneskôr deň vopred do 13:00. Deti dostanú registračné čipy, pomocou ktorých sa bude registrovať počet odobratých obedov. Prvý čip dostane dieťa zdarma, pri strate je potrebné zakúpiť nový čip. 

      Platby za stravu budete uhrádzať priamo na účet strednej odbornej školy, ktorá bude robiť aj záverečné vyúčtovanie. Platby za stravu vo výške 31,73 € je potrebné uhradiť najneskôr k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca, t.z. v septembri je potrebné uhradiť stravu za september aj október. Inštrukcie k platbám dostanete v stredu 5.9. na rodičovských schôdzkach, resp. sledujte si edupage aplikáciu položku PLATBY. Bude možné platiť aj cez aplikáciu VIAMO. 

      Náš pôvodný účet na uhrádzanie stravy je zrušený. 

      Vedúcou školskej jedálne je p. Anna Vrauková, zamestnankyňa SOŠAaP. 

      Veríme, že aj tento nový mechanizmus zvládneme a že budú deti i vy spokojní s poskytovanými službami.

      Ak máte nejaké nejasnosti, pokojne sa obráťte na nás alebo vedúcu školskej jedálne.

      PS: deti, ktoré majú diéty (bezlepkovú, bezlaktózovú, celiakiu ap.), žiaľ,  nebudú mať zabezpečenú špeciálnu stravu. Je možné však ráno doniesť vlastné diétne jedlo a uložiť ho v osobitnej chladničke. 

      Vaša škola

       

       

     • Organizácia začiatku školského roka

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      školský rok 2018/19 začne slávnostným otvorením v pondelok 3.9.2018 o 9:00 hod v Hoteli Senec, Slnečné jazerá sever. 

      V tento deň žiaci do školy nepôjdu, nebude k dispozícii ani školský klub. Bežné vyučovanie začne v utorok 4.9.2018 o 8:00 hod. Naša škola bude používať vlastný (bočný) vchod za únikovým schodiskom.Vyučovanie 1. týždeň bude končiť obedom, rozvrh bude zverejnený na edupage.

      Je potrebné prihlásiť dieťa na obedy v školskej jedálni - v pondelok u triedneho učiteľa. Obedy zabezpečuje učilište, budú sa podávať od utorka 4.9.2018.

      Zároveň Vás pozývame na rodičovské schôdzky v stredu 5.9.2018 o 17:00 hod v kmeňových triedach.

      Teší sa na vás všetkých Vaša škola!

     • Platby pre školský rok 2018/19

     • Milí rodičia,

      pokyny pre platby na školský rok 2018/19 nájdete po prihlásení sa na edupage v sekcii Žiaci a rodičia / Platby 2018/19. 

     • Krúžkofest 2018

     • Milí žiaci a rodičia,

      v sobotu 8.9.2018 sa v priestoroch školy uskutoční 2. ročník nášho Krúžkofestu - k dispozícii bude široká ponuka krúžkov, ukážky činnosti, lektori a vedúci krúžkov, harmonogram. Tešíme sa na vás v čase od 9.00 do 12.00.

      Vaša škola

     • Letná družina

     • Do galérie Letná družina boli pridané fotografie.

      Posielame pozdrav z letného školského klubu - hry, zmrzlina, hasiči, pamiatky, pohoda, radosť, leto....

     • PRÁZDNINY

     • Huráááááááá, sú prázdniny!

      Ďakujeme za krásny a úspešný školský rok 2017/18. Prajeme Vám všetkým leto plné smiechu, radosti, pohybu a oddychu. 

      Ak by ste čokoľvek potrebovali, stránkovým dňom je pondelok v čase 8:00 - 12:00 hod., prípadne po dohode.

      Vaša škola

     • Beh oslobodenia

     • Do galérie Beh oslobodenia boli pridané fotografie.

      Blahoželáme Michalovi Krajčíkovi za 1. miesto a Jakubovi Kopčekovi za 3. miesto v Behu oslobodia! Ďakujeme aj ostatním športovcom ktorí statočne reprezentovali našu školu

     • Juniáles 2018

     • Do galérie Juniáles 2018 boli pridané fotografie.

      V sobotu 2.6.2018 sme pre naše rodiny pripravili školský juniáles. Hry pre deti, športové zápolenie v bedmintone, futbale či rukostreľbe, špeciálna geokešková hra o našej škole, tanečný krúžok, guláš, hot dog, kofola, koláčiky, pagáčiky, vynikajúca kávička, šachová simultánka a ešte veľa iného sa odohrávalo na školskom dvore. Večer sme zavŕšili tombolou a skvelými hosťami - do varu nás dostal Laci Strike a jeho tanečná banda a potom sa už tancovalo za sprievodu skupiny Starmánia original, v ktorej spieva naša mamička Maťka O. Všetko bolo skvelé a nič viac k tomu netreba dodať. Iba ak poďakovať všetkým, ktorí prispeli k výbornej atmosfére.Ďakujeme!

     • MDD

     • Do galérie MDD boli pridané fotografie.

      MDD sme oslávili cyklotúrou, vychádzkami, zmrzlinou a hrami. Celý deň sme si užili s radosťou, aj keď s jedným defektom a jedným rozbitým kolenom, všetko dobre dopadlo. Ďakujeme Mestskej polícii za pomoc pri presune bicyklami!  

     • Účelové cvičenie - návšteva hasičskej stanice v Senci

     • Počas účelového cvičenia sa žiaci 2. stupňa venovali aj protipožiarnej ochrane a navštívili seneckých hasičov. Ako vidieť, nielen malé deti si to vedia užívať. PS: Michal je zarytý nefajčiar, v ústach má lízanku :) 

     • Juniáles

     • Srdečne pozývame rodičov, žiakov, súrodencov a priateľov školy na náš školský juniáles, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.6.2018 od 15.00 v areáli školy. Vstupenky sú v predaji u triednych učiteliek, resp. v kancelárii. 

      Program:

      15:00 otvorenie

      15:05-15:30 kultúrny program detí

      15:30-17:30 športové a zábavné súťažné hry, workshopy

      17:30-18:00 vyhodnotenie súťaží

      18:00 Laci Strike

      18:30 Starmania 

     • U babky bylinkárky

     • Do galérie U babky bylinkárky boli pridané fotografie.

      Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s rastlinami, ktoré patria medzi liečivé byliny a v moderných domácnostiach sa už nevyužívajú. V projekte sa žiaci I. a II. stupňa prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania oboznámili s bylinkami, ktoré naši predkovia využívali pri ťažkostiach, zraneniach, ale i ako súčasť každodenného života. Žiaci mohli zapojiť všetky svoje zmysly pri spoznávaní rastlín,ochutnávkach, výkladoch spolužiakov, hraní interaktívnej hry, tvorbe školskej bylinkovej lekárničky. Spolu s rodičmi, starými rodičmi a pedagógmi sa naučili rozpoznať liečivé rastliny, tvorili herbáre, pripravili si vlastné výluhy a čaje, zozbierali staré rodinné recepty, zostavili školskú liečivú lekárničku. Súčasne vytvorili interaktívnu spoločenskú hru U babky bylinkárky. 

     • Ochrana osobných údajov

     • Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

     • Rekonštrukcia - výmena okien

     • 1. poschodie je už hotové a upratané, srdečná vďaka patrí šikovným stavbárom, ale hlavne našim skvelým rodičom za pomoc pri upratovaní!!!

     • Slávik Slovenska

     • V okresnom kole súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2018 získali naše šikovné speváčky vynikajúce ocenenia: Elenka Jasenovcová 2. miesto a Karinka Magdošková 3. miesto vo svojich kategóriách. Dievčatám srdečne blahoželáme  a pani učiteľke Zuzke Turcárovej ďakujeme za prípravu!