• Informácie k školskému stravovaniu

     • Vážení rodičia,

      od 3.9.2018 bude stravovanie v školskej jedálni organizačne zabezpečovať školská jedáleň pri SOŠAaP, Kysucká 14, Senec, ktorá však z kapacitných dôvodov nemôže zabezpečiť výdaj desiatových balíčkov. Preto sú desiaty (zatiaľ) zrušené.

      Obed bude podávaný v školskej jedálni v čase od 12:40 do 13:15. Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy bude zabezpečené cez edupage aplikáciu. Odhlásiť sa z obedu je možné najneskôr deň vopred do 13:00. Deti dostanú registračné čipy, pomocou ktorých sa bude registrovať počet odobratých obedov. Prvý čip dostane dieťa zdarma, pri strate je potrebné zakúpiť nový čip. 

      Platby za stravu budete uhrádzať priamo na účet strednej odbornej školy, ktorá bude robiť aj záverečné vyúčtovanie. Platby za stravu vo výške 31,73 € je potrebné uhradiť najneskôr k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca, t.z. v septembri je potrebné uhradiť stravu za september aj október. Inštrukcie k platbám dostanete v stredu 5.9. na rodičovských schôdzkach, resp. sledujte si edupage aplikáciu položku PLATBY. Bude možné platiť aj cez aplikáciu VIAMO. 

      Náš pôvodný účet na uhrádzanie stravy je zrušený. 

      Vedúcou školskej jedálne je p. Anna Vrauková, zamestnankyňa SOŠAaP. 

      Veríme, že aj tento nový mechanizmus zvládneme a že budú deti i vy spokojní s poskytovanými službami.

      Ak máte nejaké nejasnosti, pokojne sa obráťte na nás alebo vedúcu školskej jedálne.

      PS: deti, ktoré majú diéty (bezlepkovú, bezlaktózovú, celiakiu ap.), žiaľ,  nebudú mať zabezpečenú špeciálnu stravu. Je možné však ráno doniesť vlastné diétne jedlo a uložiť ho v osobitnej chladničke. 

      Vaša škola

       

       

     • Organizácia začiatku školského roka

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      školský rok 2018/19 začne slávnostným otvorením v pondelok 3.9.2018 o 9:00 hod v Hoteli Senec, Slnečné jazerá sever. 

      V tento deň žiaci do školy nepôjdu, nebude k dispozícii ani školský klub. Bežné vyučovanie začne v utorok 4.9.2018 o 8:00 hod. Naša škola bude používať vlastný (bočný) vchod za únikovým schodiskom.Vyučovanie 1. týždeň bude končiť obedom, rozvrh bude zverejnený na edupage.

      Je potrebné prihlásiť dieťa na obedy v školskej jedálni - v pondelok u triedneho učiteľa. Obedy zabezpečuje učilište, budú sa podávať od utorka 4.9.2018.

      Zároveň Vás pozývame na rodičovské schôdzky v stredu 5.9.2018 o 17:00 hod v kmeňových triedach.

      Teší sa na vás všetkých Vaša škola!

     • Platby pre školský rok 2018/19

     • Milí rodičia,

      pokyny pre platby na školský rok 2018/19 nájdete po prihlásení sa na edupage v sekcii Žiaci a rodičia / Platby 2018/19. 

     • Krúžkofest 2018

     • Milí žiaci a rodičia,

      v sobotu 8.9.2018 sa v priestoroch školy uskutoční 2. ročník nášho Krúžkofestu - k dispozícii bude široká ponuka krúžkov, ukážky činnosti, lektori a vedúci krúžkov, harmonogram. Tešíme sa na vás v čase od 9.00 do 12.00.

      Vaša škola