• Otvorené hodiny v rámci Zeleného týždňa

     • Do galérie Otvorené hodiny v rámci Zeleného týždňa boli pridané fotografie.

      Zelený týždeň je úspešne za nami! Bol naozaj akčný a zaujímavý. Pripravili sme otvorené hodiny pre rodičov, Fairtrade prezentáciu žiakov, zelené aktivity v školskom klube, blokové vyučovanie prírodovedných predmetov. Týždeň sme ukončili divadelným predstavením ŽUŽU - Ako chrániť prírodu. Počasie nám síce prekazilo zámer čistenia okolia, ale určite si na to nájdeme ešte čas. Veríme, že sa vám páčilo tak ako aj nám!

      PS:Na hodine v átriu sa k piatakom pridal aj Okáň hruškový, nájdete ho?

     • Biologická olympiáda

     • Naše šikovné siedmačky získali krásne umiestnenia v okresnom kole biologickej olympiády - Lucia Kopcová 3.miesto a Nikol Kalečíková 1.miesto v kategórii D. Zároveň veľká vďaka patrí pani učiteľke Janke Klepochovej za prípravu. Dievčatá, gratulujeme a ďakujeme!

     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Srdečne blahoželáme našim šikovným matematikom, ktorí uspeli na okresnom kole MO.

      Adam Balogh (6.A) - 4.miesto v kategórii Z6, 

      Karin Jakubcová (7.A) - 3. miesto v kategórii Z7.

     • Strelecká súťaž

     • Srdečne blahoželáme VIKTOROVI ČUKANOVI za 1. miesto v krajskom kole Streleckej súťaže v kategórii najmladších žiakov. Viktor získal 194 bodov, čím predbehol aj starších súťažiacich!

     • Veľkonočné tvorivé dielničky

     • Do galérie Veľkonočné tvorivé dielničky boli pridané fotografie. V galérii fotografií ešte viac a ak by niektorí rodičia chceli fotku dieťaťa, stačí napísať cez edupage.